Atatürk Eğitim Için Ne Yaptı?

Atatürk’e göre, eğitime ve öğretmenlere düşen başka bir görev de şudur: “millet olma” bilincini geliştirmek, aynı millete mensup olma duygusunu güçlendirmek, millî beraberlik ve bütünlüğü pekiştirmek. Bu konuda, Atatürk şöyle diyor:
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler: * 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi * 1 Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.

Eğitim için yapılan inkılaplar nelerdir?

Şimdi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar konusuna Telif ve Tercüme Heyeti ile başlayalım.

 • Telif ve Tercüme Heyeti (1921-1926) :
 • I.
 • Heyet-i İlmiyeler (1923-1926) :
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) :
 • Medreselerin Kapatılması (11 Mart 1924) :
 • Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926) :
 • Atatürk’ün eğitim anlayışı nelerdir?

  Atatürk’ün, millilik anlayışı, çağdaş dünyaya ve bilime açık olan; ilim, fen ve sanata sırtını dayayıp, yeniklere de açık olan bir milli eğitimdir. Eğitimin her türlü yabancı düşünce ve etkilerden uzak, milli benliğimize uygun bir yapıya kavuşturulmasını istemiştir.

  Maarif Vekili olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük Emelimdir kimin sözü?

  Zaferden sonra, “İşte memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz?” diye soran bir arkadaşına; “Maarif Vekili olarak millî irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir” cevabını veren Mustafa Kemal Paşa, eğitim konusunda pek çok konuşma yaparak, yeni dönemin eğitim hedefini çizmiştir.

  You might be interested:  Hızlı Cevap: Milli Eğitim Bakanı Kim Oldu?

  Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı inkılaplar nelerdir?

  Kısaca Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı İnkılaplar Nelerdir?

 • 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanununu çıkardı.
 • 2 Mart 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
 • 1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabulü
 • 15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumunu kurdu.
 • 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dil Kurumunu kurdu.
 • Alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

  Aynı zamanda yapılan bu inkılaplar kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına fırsat verdi.

 • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar.
 • Şapka ve Kılık – Kıyafet Kanunu’nun Kabulü
 • Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik.
 • Soyadı Kanunu’nun Kabulü
 • Kadınlara Siyasi Haklarının Verilmesi.
 • Hangi inkılap hareketi ile eğitim kurumları birleşmiştir?

  Eğitimin yaygınlaştırılarak bilgisizliğin yok edilmesi gerektiğini vurguladı. amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi.

  Eğitim anlayışı nasıl olmalı?

  1. Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır:
  2. Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır:
  3. Okul, yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır:
  4. Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmek olmalıdır.
  5. Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine yöneltmelidir:

  Atatürkün annesinin adı nedir?

  Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır.

  Atatürk ilkokuldan sonra hangi okula gitti?

  Küçük Mustafa, Haziran 1887’de başladığı ilköğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi’nde devam etti. Fakat çok geçmeden babasının isteği ile Selanik’te çağdaş usullerle öğretim yapan Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi.

  Atatürk bu vatan için neler yaptı?

  Atatürk, Cumhuriyeti ilan ederek milletine temel hak ve özgürlüklerini vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş uyarlık seviyesine getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Vatanını canı pahasına da olsa korumuştur. Bu konuda milletini de örgütlemiş ve desteğini arkasına almıştır.

  You might be interested:  Ikmal Maliye Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Ne Demek?

  Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?

  Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

 • Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
 • Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Kılık Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)
 • Eğitimin milli olması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?

  Bunlar; 1- Millî kültür birliğinin sağlanması, 2-Vatandaşlık eğitiminin ve ilköğretimin yaygınlaştırılması, 3- Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesi olarak özetlenebilir.

  Cumhuriyetin temel ilkeleri nelerdir?

  Atatürk İlkeleri

 • 1 — Cumhuriyetçilik.
 • 2 — Milliyetçilik.
 • 3 — Halkçılık.
 • 4 — Devletçilik.
 • 5 — Laiklik.
 • 6 — İnkılâpçılık. Bütün bunlar birer temel düşünce veya ilkelerdir.
 • 1 — CUMHURİYETÇİLİK. Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir.
 • 2 — MİLLİYETÇİLİK.
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector