Eğitim Sen Nasıl Bir Sendika?

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (ya da kısaca EĞİTİM SEN), 23 Ocak 1995’te kurulmuş, şu anda Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı olarak eğitim,öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda örgütlenen sendikadır. Bilim ve eğitim görevlilerini bünyesinde toplayan sendikanın kısa adı EĞİTİM SEN’dir.

Türk Eğitim Sen nasıl bir sendika?

T.E.S. Türk Eğitim-Sen, 18 Haziran 1992’de kurulmuş olan ve Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren bir sendika olup tam adı Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasıdır.

Eğitim Birsen neye bağlı?

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 14 Şubat 1992 tarihinde eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

Eğitim Bir Sen üye olunur mu?

Madde 6. (1) Sendikaya, ilgili mevzuatında eğitim- öğretim ve bilim hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika üyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.

You might be interested:  FAQ: Yaygin Eğitim Ne Demek?

Eğitim sendikalarına Kimler Üye Olabilir?

Kamu ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında daimi suretle çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış ve 4688 sayılı kanun ile sendikaya üye olmaları yasaklanmamış olan kamu görevlileri, kurumlarının yer aldığı hizmet kollarındaki sendikalara üye olabilirler.

Turk Eğitim Sen hangi partinin?

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Sendika Dosya No
TÜRK EĞİTİM – SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 12
EĞİTİM – SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 14
EĞİTİM – BİR – SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası ) MEMUR-SEN 28

Sendika hakkı ne demek?

işçi Sendikaları, Üyelerinin Ekonomik, Sosyal, Kültürel hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işçiler tarafından kurulan Anayasal ve Yasal güvence altındaki kuruluşlardır.

Eğitim Bir Sen nasıl istifa edilir?

4688 sayili Kamu Görevlileri Sendikalari Kanunu’nun 16. maddesine göre, “Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafindan üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçeklesir.

Teç Sen kime bağlı?

25 Aralık 2006 tarihinde yapılan Teç-Sen I.Olağan Genel Kurulu ve 09 Aralık 2007 tarihinde yapılan I.Olağanüstü Genel Kurul seçim sonucuna göre Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı olan Ümit DEMİREL, halen Teç-Sen Genel Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Eğitim Bir Sen nasıl yazılır?

eğitimciler birliği sendikası (eğitim bir- sen) bu durumu ‘manevi değerlere aykırı’ görüp il milli eğitim müdürlüğü’ne şikayette bulunurken, serginin belirlenen süreden bir gün önce kaldırılmasına karar verildi. ‘ misyonunu 18. milli eğitim şurasında da sürdürüyor.

Eğitim Bir Sen kime hizmet ediyor?

Mehmet Akif İnan ve 15 eğitim çalışanı tarafından 14 Şubat 1992’de kurulmuştur. Sendika Türkiye genelinde eğitim öğretim bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösterir. Merkezi Ankara’dadır. İlgili mevzuatta bu hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşları sendikanın faaliyet alanına dahildir.

You might be interested:  Özel Okul Öğretmenleri Hangi Kanuna Tabi?

Eğitim Bir Sen üyelik aidatı ne kadar?

AİDAT HESAPTAN DÜŞÜLÜYOR

Sendika kesintisinde Ocak 2022’de yüzde 5’lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor.

Eğitim Bir Sen üye kartı nasıl alınır?

Sendika üyelik bilginle Ptt’ye başvur

Motif Kart edinimi hususunda kullanıcı talepleri PTT’nin tüm şubelerinden sendikal üyelik bilgilerini ibraz etmeleri halinde ücretsiz olarak yapılacaktır. PTT şubelerinden form doldurularak başvurular yapılacaktır.

Mebbis sendika kaydı nasıl yapılır?

MEBBİS MODÜLÜ ÜZERİNDEN PERSONEL İŞLEMLERİ- E PERSONEL ÖZLÜK MODÜLÜNE GİRİŞ YAPILIR. Okul/Kurum Kullanıcı adı ve Şifre ile giriş yapınız. E-PERSONEL MODÜLÜ SEÇİLİR. Açılan ekrana İlgili personelin TC Kimlik numarası yazılarak personel araması yapılır.

Sendika seçimleri kaç yılda bir yapılır?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 12’nci maddesine göre olağan genel kurul toplantısı en geç 4 yılda bir yapılır.

Memur sendika seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Bu kurullar yılda iki kez toplanır. Madde 23 – (Değişik: 4/4/2012-6289/16 md.) İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir.

Nerede bir sendika var?

büyük kısmı eğitim-sen den ayrılan öğretmenlerden oluşan eğitim iş kolunda faaliyet gösteren sendika. eski eğitim senliler diyebiliriz kendilerine.

Kimdir sendikanın yetkili organı?

Sendikanın yetkili organı en geç 30 gün içerisinde üyelik başvurusunu kabul veya reddeder. Tasdik edilen üyelik formunun bir sureti üyenin kendisine, bir sureti üye ödentisi kesintisine esas olmak ve çalıştığı kurumdaki dosyasına koymak üzere işyerine, bir sureti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir, bir sureti de sendikada kalır.

Ks. eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası.?

ks. eğitim ve bilim emekçileri sendikası. kesk ‘e bağlı en fazla üyesi olan sendikadır. programında anadilde eğitim istemi bulunduğundan kapatılması için dava açılan sendika. şu sıralar ankara – yüksel caddesi’nde oturma eylemi yapıyorlar. 13 07 2004 tarihinde * ise kapatma davasına karşı ankara’da merkezi bir miting yapacaklar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector