FAQ: Aile Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Aile eğitim programı konuları nelerdir?

0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Temaları: 1-Tanışma ve Programın Tanıtımı 2-Kadın Olmak 3-Güvenli Annelik 4-Doğum ve Lohusalık 5- Yeni doğan ve Süt Çocukluğu 6-Çocuk Sağlığı 7-Anne Çocuk Beslenmesi 8- Motor Gelişim 9-Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi 10- Sosyal Duygusal Gelişim 11-Özbakım Becerileri 12-Olumlu

Aile eğitim programları nedir?

Aile eğitimi; tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitim sürecidir.

Aile eğitim Programı kimlere verilir?

3 / 3-6/ 7-11 ve 12-18 Yaş Aile Eğitim Programı olarak dört yaş grubuna ayrılmıştır. Yaşlar arasında çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kişilik gelişim özellikleri ve gelişim ihtiyaçları farklılıklar göstermektedir.

Ülkemizde uygulanan aile eğitim programları nelerdir?

Türkiye’de Uygulanan Aile Eğitim Programları

  • Özel Eğitim Kurumları Yeniden Yapılanma Projesi.
  • Anne-Baba-Çocuk Eğitim Projesi.
  • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
  • Ana Baba Okulu.
  • Benim Ailem Projesi.
  • Mobil Anaokulu Projesi.
  • Aile Mektupları Projesi.

Aile eğitim programı hangi politikayı hedef alır?

Aile eğitim programlarının amacı; anne-babaların özgüvenini geliştirmek, olumsuz davranışlarını değiştirmek, anne-babaları ve diğer aile üyelerini çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitimiyle ilgili konularda desteklemek ve bu yolla ebeveyn-çocuk iletişimini artırmaktır.

You might be interested:  Okul Için Ikametgah Değişikliği Nasıl Yapılır?

Aile eğitimi ilkeleri nelerdir?

Zamanındalık ilkesi: İhtiyaç duyulan aile eğitimlerinin geciktirilmeden, zamanında yapılması hedeflenir. Eşitlik ilkesi: Tüm aileler ihtiyaçları doğrultusunda uygun aile eğitim çalışmalarına katılabilirler. İşbirliği ilkesi: Aile eğitim çalışmalarının tüm paydaşları ( aile, okul vb) sıkı bir işbirliği içinde çalışır.

Aile eğitimi tanımı nedir?

Aile eğitimi, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin gelişim ve kazanım sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ailenin; bireye verilen eğitim konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bu eğitimlerde çocukların gelişim durumu hakkında aile ve kurum arasında bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

AEP eğitimi nedir?

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; veğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde

Benim Ailem Programı Nedir?

Benim Ailem Anne ve Çocuk Eğitim Programı, Erken Çocukluk Gelişimi Programlarının günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş en son hâlidir. Bu programın hedef kitlesi çocuğu okul öncesi eğitim olanaklarından yararlanamayan ve sosyal desteğe ihtiyacı olan 0-6 yaş çocuğu olan ailelerdir.

Aile Eğitim Programı planlanırken neye öncelik verilir?

Aile eğitimlerinin hedef kitlesi, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikler bakımından farklılık gösterebilir. Bu nedenle aile eğitimlerinde öncelikli olarak hedef kitlenin çocuk yetiştirme ve eğitimi konularındaki gereksinimlerinin belirlenmesi gereklidir.

Aile eğitimi nasıl verilir?

Çocuklara “iyi insan olma” odaklı hedefler ailede verilir… Çocuğa olumlu davranışlar ailede kazandırılır. Anne ve babalar, çocuklarına akademik eğitimin yanında; inançlarını, ibadetlerini, duygularını kontrol etmeyi, iradesini güçlendirmeyi ve örnek davranışları sergilemeyi ailede öğretmelidir.

Aile Çocuk Eğitim Programı Nedir?

Düşük maliyetli bir erken çocukluk eğitim programı olan AÇEP, anasınıfına gidemeyen çocukları bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel anlamda destekleyen program, aynı zamanda annenin de kendisini duygusal olarak güvende hissetmesine ve ebeveynlik konusundaki becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor.

You might be interested:  Bes Öğretmen Kesintisi Ne Kadar 2020?

Aile destek programları nelerdir?

Aile ve bireylerin, sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programdır. Süreç; talep odaklı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet sunumunu da içermektedir.

Ülkemizde uygulanan aile eğitimi programları ile kaç aileye ulaşılmıştır?

Yaygınlık- 0-4 yaş Anne-Çocuk Eğitimi Programı 1993-2003 yılları arasında 59 ilde, 248 öğretmen ile uygulanmış 28.854 anneye eğitim verilmiştir. Türkiye genelinde 282 Halk Eğitimi Merkezinde ve 33 ilde uygulanan Benim Ailem Aile ve Çocuk Eğitimi Programına 2006 yılı itibariyle 20.000 aile katılmıştır. (MEB, 2008).

Hataf programı nedir?

HATAF programı ebeveynlere, çocuklarının gelişim düzeyine ve becerilerine uygun oyun faaliyetlerini seçerek, öğrenmeyi nasıl teşvik edeceklerini ve bu faaliyetleri çocukları için ilginç bir şekilde nasıl sunacaklarını göstermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector