FAQ: Milli Eğitim Müfettişi Nasıl Olunur?

Öğretmen müfettiş olabilir mi?

Yeni düzenlemeye göre, sadece “hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri” mezunları Bakanlık Maarif Müfettişi olabilecektir. Dolaysıyla Bakanlık, 8 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenler arasından, yarışma sınavıyla Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı alabilecektir.

Milli Eğitim müfettişi ne iş yapar?

Maarif müfettişleri, illerde il müdürlüklerine bağlı olarak inceleme, araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapacak.

Hekim iş müfettişi nasıl olunur?

Nasıl İş Müfettişi Olunur?

  1. 35 yaşını doldurmamış olmak,
  2. İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına giriş yapmak,
  3. Sınav sonrası İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamak,
  4. 3 yıl yardımcı olarak çalışmak,
  5. Çalışma notları ortalaması en az 70 olmak,
  6. Yeterlilik sınavına girmek ve yazılı/sözlü sınavdan geçmek.

Müfettiş Yardımcısı olmak için kpss’den kaç puan almak gerekir?

SINAV SÜRECİ Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmalıdır.

Maarif müfettişi nasıl olunur?

Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek.

You might be interested:  Adem Kılıççı Hangi Okulda Öğretmen?

Milli Eğitim müfettişleri ne kadar maaş alıyor?

Meslekte belirli bir süredir çalışan ve mesleki yeterlik şartlarını yerine getirerek MEB Maarif Müfettişi olmuş olan bir meslek mensubunun 2021 yılı maaşı yaklaşık olarak 8000 Türk Lirasıdır.

Maarif müfettişi nerede çalışır?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Ankara’da kuruludur ve Milli Eğitim Maarif Müfettişleri temelde Ankara’da görev yapmaktadırlar. Ancak gerek görülmesi haline Bakanlık başka illerde çalışma merkezleri kurabilmektedir.

Müfettişler ne kadar maaş alıyor?

2020 yılı itibariyle ortalama müfettiş yardımcısı maaşı 6.500 lira ile 7.500 lira arasındadır. 2020 yılında müfettiş maaşları ise ortalama olarak 7.300 lira ile 10.500 lira arasında değişir.

Maarif Müfettişleri Koordinatörü ne iş yapar?

Başkanlığın ve İl Maarif Müfettişlerinin Taşınır Mal işlemlerini ilgili bölüme bildirmek, Temel Eğitim çağındaki çocukların eğitim kurumlarına devamı ile ilgili olarak İl Maarif Müfettişleri ve Yardımcılarınca yapılan iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.

Iş müfettişliği hangi tarihte Çalışma Bakanlığına bağlandı?

“ İş İdaresi”nin omurgasını “meslek memurları” olarak nitelenen iş başmüfettişleri ve iş müfettişleri oluşturmuştur. 1979 yılında çıkarılan “ İş Teftişi Tüzüğü” ile Çalışma Bakanlığı “ İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” kurulmuş ve bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Iş teftiş kurulu kimlerden oluşur?

Kurul, Bakanlık makamına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş mü- fettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul başkanı en az on yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından atanır. Kurulun yazı ve hesap işleri bir büro tarafından yürütülür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müfettişi Nasıl Olunur?

SGK Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için KPSS P-118 puan türünden ilanda belirtilen alt puanı almış olmanız gerekmektedir. Genellikle P-118 puanınızın 80 üstü olması gerekmektedir. Ancak 80 üstü almak da yetmiyor.

You might be interested:  Eğitim Durumuna Ne Yazılır?

Müfettiş yardımcılığı nasıl olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı alımlarının ekseriyeti iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Adaylar önce Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılmalı, bu sınavda başarılı olmaları durumunda katılmaya hak kazanacakları sözlü mülakatlarda da başarılı olmalı ki mesleğe girebilsinler.

Müfettiş olmak için kaç puan almak gerekir?

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir. Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır.

Müfettiş olmak için hangi sınava girilir?

Bazı kurumlar KPSS P3 puanı ile personel alırken bazı kurum ve kuruluşlar KPSS sınavında işletme, maliye, muhasebe, İngilizce ve istatistik gibi A grubu oturumlara girme şartı ile hesaplanan KPSS P37, KPPS P5, KPSS P4 gibi puan türleri ile müfettiş ve müfettiş yardımcılıkları kadrolarına personel alır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector