Ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nasıl Olunur?

– İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve

Ilçe milli eğitim Müdürü Şube Müdürü olabilir mi?

Yönetmelikteki eski madde şu şekildeydi:

‘(1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır.’

Ilce milli eğitim Müdürü nasil olunur?

Buna göre, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az 4 yıl, şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve

You might be interested:  Halk Eğitim Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?

Kimler milli eğitim şube müdürü olabilir?

5) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır; – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak, – En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak, – Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla

Mebde Sube Muduru nasil olunur?

5- 5 yıldan az öğretmenlik hizmeti olup da atanma tarihine kadar 5 yıllık hizmeti dolacaklar şube müdürlüğü sınavına katılamazlar. Ancak, 5 yıllık öğretmenlik hizmeti olup da 10 yıldan az hizmeti olanlar atanma tarihine kadar bu süreyi tamamlarlarsa 1 inci dereceli şube müdürlüğü sınava katılabilirler.

Ilçe milli eğitim müdürü görev süresi kaç yıl?

İlçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinden görev süresi dolmayanlar 01.06.2020-31.07.2020 tarihleri arasında isteğe bağlı olarak yer değişikliği yapabilecek.

Hizmet Bölgesi Bölge Hizmeti Süresi (Yıl) Bölge Hizmet Puanı (Yıl)
4 2 12
3 4 10,8
2 4 9,6
1 6 6

Ilçe milli eğitim müdürü aynı yerde kaç yıl görev yapar?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), görevli şube müdürleri 2 yıldır rotasyon bekliyor. MEB 2020 yer değiştirme takvimine göre şube müdürlerinden süresi dolanlara rotasyon uygulanacakken, süresi dolmayanlar isteğe bağlı tayin isteyebilecek.

Ilçe milli eğitim müdürü ne kadar maaş alıyor?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Eğitim Müdür Yardımcısı 7.630 11.200

Ilçe milli eğitim müdürlüğünde nasıl memur olunur?

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak, 3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, 4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

You might be interested:  FAQ: Eğitim Bilimlerinde Hangi Dersten Kaç Soru Çıkıyor?

Öğretmenler milli eğitim müdürü olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Görevde Yükselme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Buna göre, öğretmenler artık gerekli yeterlikleri sağladıktan sonra şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü olabilecek.

Şube Müdürü Nasıl Olunur Diyanet?

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, ancak, bayanlarda bu şart aranmaz, 4) Vaizlik yeterlik belgesine sahip olmak.

Şube müdürü nasıl atanır?

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Banka şube müdürü olmak için hangi bölüm okunmalı?

Banka şube müdürü olmak için üniversitelerin, Bankacılık ve Finans, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme ve ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Genel olarak mesleğe bankanın diğer departmanlarında başlanıp terfi sonucu banka şube müdürü olunmaktadır.

Milli eğitim şube müdürlüğü sınavına kimler girebilir?

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Milli Eğitim şube müdürü ne demek?

İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet

You might be interested:  Üniversite Bölüm Tercihleri Ne Zaman?

Şube Müdürü yönetici midir?

Bu yoruma göre, örneğin bakanlık merkez teşkilatında şube müdürü ve şef yönetici kabul edilmeyecek, taşra teşkilatı bölge, il ve ilçe kuruluşlarında ise yönetici kabul edilerek izin kullanamayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector