Modern Eğitim Koleji Kimin?

Kurucumuz Sayın Murat Gülel – Modern Eğitim Koleji | Facebook.

Murat Gülel kim?

Modern Eğitim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin gelişmesinde en önemli payın eğitime ait olduğunu belirtti. Gülel ”Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için ülkemize eğitimde örnek teşkil edecek bir okul açtık.

Modern eğitim ne demek?

Modern eğitim sistemi; günümde gelişmiş ülkelerde uygulanan okul öncesi, ilköğretim, yükseköğretim ve sürekli eğitim üzerine kurulu, eğitim sistemidir.

Antalya Vizyon Koleji kimin?

Kurucusu Abdulkadir Özbek’in 81 ilde 100’den fazla üniversitede eğitim veren bir ileri öğrenme uzmanı olduğunu

Modern eğitim nedir üniversite?

Modern eğitim sistemi; günümüzde gelişmiş ülkelerde uygulanan okul öncesi, ilköğretim, yükseköğretim ve sürekli eğitim üzerine kurulu, eğitim sistemidir.

Postmodern eğitim ne demek?

Postmodernizm; “öğrenmeyi öğrenen bireyleri yetiştirmenin amaçlandığı, değişime ve gelişime açık, eleştirel yaklaşımın merkeze alındığı” bir eğitim sistemini benimser.

Modern öğrenme nedir?

Modern öğretim yönteminde, müfredat öğretimi ve planlaması, öğrenciyi birincil hedef olarak tutarak yapılır. Bu yolla, öğrenciler bilgilerini geliştirmek ve becerilerini keskinleştirmek için tüm sürece aktif olarak katılırlar; bu aynı zamanda yapılandırmacı bir yaklaşım olarak da adlandırılır.

Vizyon Koleji ne zaman kuruldu?

Vizyon Koleji, 17 yıl önce kurduğum ve halen faaliyetlerine devam eden PDA Danışmanlık aracılığıyla Türkiye’nin 81 ilinde binlerce öğrenci, öğretmen ve veliye verdiğim eğitimler sonrasında dünyada Türkiye’nin eğitim sistemiyle ilgili algısını değiştiren okulu oluşturmak idealiyle 2014 yılında kuruldu.

You might be interested:  Okul Web Yönetim Paneline Nasıl Girilir?

Vizyon Koleji Bursluluk sınavı ne zaman?

Yılda bir kez düzenlenen Vizyona Giriş ve Bursluluk Sınavı15 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleşecektir. *Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. * Sınav, İstanbul genelinde eğitim gören 4, 5, 6, 7, 8,9 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.

Doğa Koleji ne zaman açılacak?

Öğrenciler, uzun bir yaz tatilinden sonra 18 Eylül’de eğitime başlayacak. Doğa Koleji öğrencileri ve velileri; yeni dönem heyecanını paylaşmak, okullarıyla ve öğretmenleriyle tanışmak üzere 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Doğa’ya Hoş Geldiniz programında bir araya gelecek.

Öğrenci kişilik hizmetleri ne demek?

Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bir bütün olarak gelişebilmeleri için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla sunulan hizmetlerin tümüdür.

Çağdaş eğitim ne demek?

Eğitim, bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplum için en uygun düzeyde geliştirilmesi sürecidir. Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı, gerek bedensel gerekse zihinsel olarak sağlıklı, yaşadığı topluma etkin şekilde uyum sağlayabilen ve insanlığa katkıda bulunabilen insanlar yetiştirmektir.

Çağdaş eğitim yaklaşımı nedir?

Çağdaş eğitim anlayışı bireyi her yönüyle kendisi ve toplumu için en iyi şekilde geliştirilmesini amaç edinir. Çağdaş eğitimin amacı öğrencilerin psikolojik, sosyal, fiziksel yönlerden sürekli bir şekilde bir bütün olarak gelişmelerine, toplumla uyum içinde mutlu ve üretken kişiler olarak yetişmelerine yardım etmektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector