Okul Içi Gözlem Ve Uygulamalara Ne Yazılır?

Kurumda tertip, düzen, temizlik ve disiplin ile ilgili görevleri hakkında bilgi edinir. Kurum içi işleyiş hakkında gelen yazılar, mailler, personel ya da kurumdan yazılan yazılarla ilgili iş ve işlemleri gözlemler. Personelin iş bölümü ve izleme, rehberlik ve denetim görevi hakkında bilgi edinir.

Okul içi gözlem ve uygulamalar kaç saat?

4.OKUL İÇİ GÖZLEM VE UYGULAMALAR: 96 SAAT

Okul içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda görev alır.

Okul dışı faaliyetler nedir?

Okul dışı etkinlikler ise; ev ve sokak etkinlikleri, dinî bayramlarda yapılan etkinlikler, aileye ekonomik katkı için yapılan işler ve meslek kazanmak için yapılan işlerdir.

Ders izleme kaç saat?

Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ‘ders izleme’ uygulaması, haftada 4 (dört) saat ise ‘okul içi gözlem ve uygulamalar’ yapacaktır.

Aday öğretmen ne yapar?

b) Aday öğretmenlerin çalışma programlarına uygun olarak yetişmesi için izleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmak. c)Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla ilgili tecrübelerini aktarmak. (2) Danışman öğretmenler, bu görevlerin yerine getirilmesinde eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

You might be interested:  Seçmeli Zeka Oyunları Dersine Hangi Öğretmen Girecek?

Aday öğretmen 2 ve 3 değerlendirme ne zaman yapılır?

İkinci değerlendirme ikinci dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır. Üçüncü değerlendirme yıl sonunda danışman öğretmen, okul müdürü ve milli eğitim müfettişi tarafından MEBBİS üzerinden yapılır.

Aday öğretmenlik ne kadar sürer?

temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimleri alıp sınavlarını da geçtikten sonra uygulama olarak idari amiriniz yani müdürünüzün vereceği puan ile asaletiniz tastik olunur. göreve başlangıçtan itibaren 1 sene sürer. 1 seneden az 2 seneden fazla olamaz.

Ders dışı eğitim çalışmaları nedir?

Bu hükümle, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları; izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak

Okul dışı eğitim nedir?

Okul dışı öğrenme, öğretim programında yer alan kazanımların belirli bir plan ve hazırlık çerçevesinde okulun dışında çeşitli etkinliklerle öğrenilmesi olarak tanımlanır.

Eğitim faaliyetleri nelerdir?

Okulda yapılan genel etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Resim yarışması
 • Şiir yarışması
 • Hızlı okuma yarışması
 • Satranç turnuvası
 • Hikaye yazma yarışması
 • Kermes.
 • Danışman öğretmen para alır mı?

  Danışman öğretmenlere ek bir ücret verilmemektedir ancak verilen hizmet puanı ile taşra bölgelerinden şehir merkezlerine atamaların kolaylaşması mümkün olmaktadır.

  Öğretmen dosyasında neler olmalı?

  ÖĞRETMEN DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

 • Atatürk Portresi.
 • İstiklal Marşı
 • Gençliğe Hitabe.
 • Yıllık İş Günü Çalışma Takvimi.
 • Ünitelendirilmiş Güncel Yıllık Plan.
 • Öğretmenin Derslerinde Kullandığı Günlük Planlar.
 • Öğretmenin Haftalık Ders Programı
 • Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
 • Aday öğretmen kaç günde değerlendirilir?

  Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. Danışman Öğretmenin kendi MEBBİS’inden değerlendirme yapması için otomatik olarak 60 gün hesaplanmaktadır. 60 günden önce değerlendirme yapılmasına MEBBİS izin vermemektedir.

  You might be interested:  Okul Ortalamaları Nasıl Hesaplanır?

  Aday öğretmen kaç saat derse girer?

  Yetiştirme sürecinde bulunan aday öğretmen günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede aday öğretmene fiili olarak girmiş olduğu dersler dışında, yetiştirme süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

  Aday öğretmenlik süresi en fazla kaç yıl?

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, ‘Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.’ hükmüne yer verilmiş; söz konusu Kanunun 55’inci maddesinde, ‘Aday olarak atanan

  Aday öğretmenlik sınavı zor mu?

  önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. yazılı sınavda eğitim ve mevzuat olmak üzere iki kısım vardır. soru dağılımı 50 eğitim 50 mevzuat. eğitim genel itibariyle çok zor olmayan bir sınav. lisansını eğitim fakültesinde bitirmiş birisi zorlanmayacaktır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector