Okul Müdürü Ne Iş Yapar?

Okul müdürleri, eğitim ve öğretim ile ilgili görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun bir şekilde yürütmektedir. Öğretim yılı henüz başlamadan okulda bulunan personellerin iş dağılımlarını yapar ve bunları bildirir.
Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Bir okul müdürü ne kadar maaş alır?

Okul Müdürü maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Okul Müdürü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

Kimler okul müdürü olabilir?

Okul Müdürü Olma Genel Şartları 2021

a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Okul müdürü olmak için hangi bölüm okunmalı?

Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım.

You might be interested:  Hande Baladın Hangi Üniversite Mezunu?

Okul müdürü nasıl atanır?

Oysa Yönetmeliğin, 17.maddesinde, “ İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.” hükmü açıkça, okul-kurum müdürlerinin atamasının, şu anda da valilikler tarafından yapıldığını gösteriyor.

Okul idarecileri kaç saat ek ders alır?

– Yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanacak. Buna göre, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerine haftada 20 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri, haftada 24 saat olarak ödenecek.

Okul müdür yardımcıları ne kadar maaş alır?

Müdür Yardımcısı maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

Okul müdürlüğü sınavına kimler girebilir?

EKYS Sınavına Başvuru Koşulları

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olmak.
 • Eğitim Yönetimi Sentfikası’na sahip olmak.
 • EKYS sınavında başarılı olmak.
 • Görevlendirileceği eğitim kurumuyla aynı türden olan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak.
 • Müdür yetkili öğretmen müdür olabilir mi?

  MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür olarak görev yapmış olmak. b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

  Bir okul müdürü nasıl olmalı?

  Okul müdürü kendini ve yeteneklerini iyi bilmelidir. Okul müdürünün ehliyet, liyakat, öz güven, kendini ifade edebilme ve temsil kabiliyeti olmalıdır. Okul müdürü teknolojinin imkanlarını kullanabilen, eğitim ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eden, kendisini yenileyen, idealist, çalışkan ve fedakar olmalıdır.

  Okul müdürlerinin görev süreleri kaç yıl?

  Müdürlerin asaleten 5 yıl, müdür yardımcılarının ise asaleten 8 yıl görev yaptıktan sonra görev yerleri değişecek. Atama başvurularında sicil notunun olumlu olma şartı aranmayacak.

  You might be interested:  2015 Öğretmen Ataması Ne Zaman?

  Sınıf Öğretmeni okul Müdür olabilir mi?

  – Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenleri öğretmen olarak atanabilecekleri kurumlara yönetici olabilecekler. – Diğer branşlardaki öğretmenler de öğretmen olarak atanabilecekleri kurumlara yönetici olabilecekler.

  Idareci nasıl olmalı?

  Hem Sevilen Hem Başarılı Bir Yönetici Olmak

  1. Her Şeyin Başı İletişim: Çalışanlarınızı Dinleyin.
  2. Tüm Çalışanlarınıza Eşit Mesafede Olun.
  3. Yol Gösterici Davranın.
  4. Gerektiğinde Takdir Etmekten Çekinmeyin.
  5. Kişisel Gelişimlerine Destek Verin.

  Okul müdürü kaç puanla atanır?

  Seçme sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonuçları,sonuçların ilanından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Sınav sonrasında ilgili valiliklerle boş müdür yardımcılığı kadroları ilan edilecektir.

  Türk eğitim sisteminde yönetici atamaları nasıl yapılır?

  Yönetici görevlendirmeleri; Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Söz konusu puanların geçerliliği altı aydır.

  Bir öğretmenin müdür yardımcısı olabilmesi için en az kaç yıl öğretmenlik yapması istenmektedir?

  MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür olarak görev yapmış olmak. b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector