Okuyucular soruyor: Evden Eğitim Nasıl Olur?

Evde eğitim ne demek?

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanama- yacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

Evde eğitim nasıl yapılır?

Evde Eğitim Hizmeti

  1. Öğrencinin 4 aydan uzun süre okula gidemeyeceğini belirten, hastaneden alınacak sağlık raporu,
  2. Veli tarafından yazılan çocuğun evde eğitim almasını talep eden dilekçe,
  3. Çocuğun okulundan ya da e-okuldan alınabilecek öğrenci belgesi ile başvuru yapılır.

Evde eğitim kac saattir?

Bir ” evde eğitim öğrencisi 30 saate kadar ders alabilir. Ancak bunu farklı öğretmenlerden almak durumundadır. Bu durumda bir öğretmen öğrencinin 8 saatlik dersine girerken başka bir öğretmen de başka 8 saate kadar dersine girebilecek.

Evde eğitim kimler verebilir?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde; ” Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

Evde öğrenme nedir?

Evde eğitim modeli, çocukların ev ortamında dijital mecralarla aldıkları derslerin bütününe denir. Evde okul eğitimi farklı şekillerde yapılabilmektedir. Uzaktan eğitim, örgün eğitime alternatif olarak da bilinir. Eğitim modelinde okul öncesi ve okul dönemi olarak uygulanabilir.

You might be interested:  2016 Üniversite Kontenjanları Ne Zaman Açıklanacak?

Neden evde eğitim?

Evde eğitim, ailelere çocuklarının öğrenme kapasitelerini maksimuma çıkarma, zayıflıklarını güçlendirme ve yetenekli ya da ilgili olduğu özel alanlara odaklanmasına yardım etme fırsatı verir. Bu da çocuğu bir şeyleri öğrenmek için oldukça motive eder ve böylece çocuklarda öğrenme aşkı gelişmiş olur.

Evde eğitim Haftada kaç saat verilir?

MADDE 9- (1) Evde eğitim hizmetine iliĢkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına iliĢkin Ģartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca; hastanede eğitim hizmetine iliĢkin planlama ise okul yönetimince yapılır.

Bir öğretmen kaç saat evde eğitim verebilir?

Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir.

Evde eğitim 30 saate dahil mi?

Bilindiği gibi öğretmenlerin haftalık 30 saat normal ders görevi sınırı vardır. Ancak; DYK, BEP, İYEP, Egzersiz, Halk Eğitim kursları gibi farklı alanlarda görev alma imkanları da vardır. Buna iyep, evde eğitim vs dahil değildir. YAni 40 saat aşılabilir ve ücreti ödenir.

Evde eğitim kaç ek ders?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca sendikaya cevaben gönderilen 24.04.2018 tarih ve 8135809 sayılı yazıda; ” evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilen norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti hesaplamaları yapılırken; 18 saat maaş karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı, her 10 saate 1 saat ek ders

2021 ek ders ücreti ne kadar?

Bu değerlendirmenin ardından, 2021 -2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 18,21 TL olarak belirlendi. Devlet okullarında çalışan ücretli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 21,46 TL oldu. 2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti Temmuz ayında memurlara yapılan zamla birlikte belli oldu.

You might be interested:  Merve Boluğur Hangi Okul Mezunu?

Okul öncesi öğretmeni evde eğitim verebilir mi?

Bu çerçevede, rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi öğretmenlerinin, bunun dışında evde eğitim kapsamında ayrıca ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ücretli öğretmen evde eğitim verebilir mi?

Evde eğitim hizmetleri için öğretmen yetersiz olması halinde bu kapsama girecektir. O yerleşim yerindeki öğretmenler ve sınıf öğretmenleri haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilerek evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilebilir. Aynı şekilde ücretli öğretmenler de bu kapsamda görevlendirilecektir.

Tatilde evde eğitim ücreti ödenir mi?

MEB; ” Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, milli bayramlar nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde varsa üzerlerin de bulunan destek eğitim odası ile evde eğitim kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.”

Online eğitim nereden olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile uzaktan eğitim 23 Mart’tan itibaren TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerle başlıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan bu karar ile milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan alarak eğitimlerine devam edecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector