Sık sorulan: Isg Uzaktan Eğitim Nasıl?

ISG uzaktan eğitim nedir?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimleri işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.

ISG eğitimleri online verilebilir mi?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik değişikliği neticesinde artık tüm İSG yenileme eğitimleri online olarak yapılabilecektir.

ISG egitimi zorunlu mu?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ” verilmesi yasal bir zorunluluktur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri nelerdir?

İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler

 • 1) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi.
 • 2) Geçici ve belirli süreli işlerde eğitim.
 • 3) Yangın Eğitimi.
 • 4) İşlere Yönelik Özel Eğitim.
 • 5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim.
 • 6) Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim.
 • 7) Asbestle Çalışmalarda Eğitim.
You might be interested:  FAQ: Çocuğa Cinsel Eğitim Ne Zaman Verilmeli?

İSG eğitimi kaç gün sürer?

Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Örgün eğitimin ardından 5 günlük, toplamda 40 saatlik uygulama eğitimi (staj) süreci başlamaktadır. Staj bir iş güvenliği uzmanının yanında yapılmaktadır.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi ne kadar?

İş güvenliği uzmanı olmak için belirli süreli eğitimlere katılmak gerekiyor. Bilgi aktarımı kısmı 180 saat, uygulama-pratik kısmı 40 saatten az olmamak koşulu ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir.

Çalışanların ISG Eğitimleri kimler tarafından ne kaydıyla verilir?

(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-

Oryantasyon eğitimini kim verir?

İşveren çalışanlara işe başlamadan önce işbaşı eğitimi vermekle yükümlüdür. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimi her bir çalışan için en az iki saat olarak düzenlenmelidir.

2 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası göz önüne alındığında işveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları nelerdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Çalışanların

 • Katılım Hakkı
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı
 • Çalışma yerini terk etme hakkı
 • Haklı nedenle iş sözleşmesinin derhal feshedilme hakkı
 • İşvereni şikayet etme ve ihbar etme hakkı

ISG Eğitimi kimlere verilir?

Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.

You might be interested:  Emekli Öğretmen Maaşları Ne Kadar Oldu?

Hangi durumda çalışana eğitim verilir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

ISG açısından kimlere özel eğitim verilir?

MADDE 7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tehlikeli sınıfta çalışanlar için 2 yılda kaç saatten az olamaz?

Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde; – Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, – Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, – Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saattir.

Az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kaç saat?

Hata kabul götürmeyen bir çalışma alanı olduğu için, tüm faaliyetler kanunlara uygun yapılmalıdır. Az tehlikeli işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 3 yılda bir yapılmalıdır. Bu eğitimler bu yıl şartı olmak üzere 8 saat üzerinden verilir.

Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ne işe yarar?

İş güvenliği uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları tamamladıktan sonra almaları gereken belgeye iş sağlığı ve güvenliği sertifikası adı verilir. Bu sertifikanın alınması, kişinin iş sağlığı uzmanı olarak görev alabilmesini sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector