Soru: Destek Eğitim Odasında Hangi Dersler Verilir?

Destek eğitim odasından kimler faydalanabilir?

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

Özel eğitimde destek eğitim hizmeti nedir?

4 Destek eğitim hizmetleri; özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrencilerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasıdır.

Destek eğitimi nasıl verilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak; BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin yanında 3-6 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için karar verebilir.

Destek eğitim odasında bir günde kaç saat ders verilir?

Özel eğitim öğretmeni 30 saate ek 8 saat destek eğitim odasında görev alabilir. Bu kapsamda normal müfredat kapsamında girdiği dersler de dâhil olmak üzere toplam da 38 saat ders görevi alabilir.

Destek eğitim en fazla kaç saat verilebilir?

Bir öğrenci Destek Eğitim Odasında haftada kaç saat eğitim alabilir? Öğrencinin Destek Eğitim Odasında alacağı haftalık ders saati, öğrencinin haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. İlkokul öğrencileri için bu süre haftada 12 saate, Ortaokul öğrencileri için14 saate denk gelmektedir.

You might be interested:  Denizci Olmak Için Hangi Üniversite?

Destek eğitim Odası neden önemlidir?

Destek eğitim odası, eğitiminde amaç kaynaştırma öğrencisinin gereksinim duyduğu alan veya alanlarda destek sağlayarak öğrencinin o dersle ilgili olarak başarabileceği en üst düzeye gelmesini sağlamaktır.

Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri nelerdir?

Kaynaştırma, gerektiğinde sınıf öğretmenine ve / veya engelli öğrenciye destek özel eğitim hizmeti sağlanması koşulu ile engelli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmesidir.

Özel eğitim kaç saat?

Buna göre, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

Destek eğitim Odası maaş karşılığı sayılır mı?

Buna göre, Destek Eğitim Orasındaki görevler maaş karşılığı, ek ders ücreti karşılığı ve idari görev karşılığı da olmak üzere verildiğinden, (Kararın 10. Maddesinde sayılanlar hariç olmak üzere) “her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir” hükmünden yararlandırılır.

Destek eğitimi Haftada kaç saat verilir?

Okul yöneticileri destek eğitim odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri aylık karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, hafta – da 6 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler.

Destek eğitimi uzaktan verilir mi?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

Bireyselleştirilmiş eğitim Programı hangi öğrenciler için hazırlanır?

BEP, özel gereksinimli olarak belirlenen öğrenciler için hazırlanır. Ve her özel gereksinimli öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Yani özel gereksinimli olarak tanımlanmış her öğrenci bireyselleştirilmiş eğitimler için uygundur.

1 saat ders ücreti ne kadar?

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,165786 olarak açıklanmıştır. Buna göre 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 23,21 ₺, net ek ders ücreti ise 19,55 ₺’dir. %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 18,39 ₺’dir.

You might be interested:  Üniversite Ek Yerleştirme Ne Zaman 2016?

Destek eğitim Odası kaç metrekare?

* Destek eğitim odası için masa ve sandalye olan en az 4-5 metrekarelik bir oda olması yeter- lidir. Eğer bir oda yoksa okulda yönetici odaları, rehberlik servisi, kütüphane, öğretmenler odası uygun bir planlamayla kullanılabilir. araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector