Soru: Yaygın Eğitim Ne Demek?

Yaygın eğitim nedir örnekleri?

Örneğin aşçılık alanında verilen kurslar var. Bu konuya ilgisi olanlar bu kursa kayıt olarak eğitim alabilirler ve kurs sonunda da bir sertifikaya sahip olurlar. Başka örnek vermek gerekirse de terzilik, dil, dokumacılık, seramik işlemesi gibi birçok kurs vardır.

Örgün eğitim ve yaygın eğitim nedir?

Örgün eğitim, birbirini takip eden kesitlerden oluşan eğitim türüdür. Yani bir kesiti tamamlamadan diğerine geçmek mümkün değildir. Yaygın eğitimde ise birbirini takip eden kesitler yoktur. Yani bir eğitim kurumuna başlamak için önceki eğitim kurumu şartı aranmaz.

Yaygın eğitimin özellikleri nelerdir?

Yaygın Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

 • Yaygın öğretim programları kısa dönemlidir ve kişinin belirli bir alanda yetkinleşmesi amaçlanır.
 • Yaygın eğitim kurslarında ağrılıklı olarak mesleki dersler verilmekte ve kişinin bir meslek sahibi olması hedeflenmektedir.

Yaygın eğitimin tanımı nedir?

Yaygın eğitim, toplumun ihtiyaçları ışığında belli bir amaca yönelik, geneli kapsayacak türden çeşitli eğitimlerin verildiği ve bu eğitimlerin kurumların belirleyeceği takvim ve saate bağlı kalınarak yapıldığı, talep edenlerin başarılı olması halinde ise karşılığında sertifika aldıkları eğitim sürecidir.

Yaygın eğitim nerelerde verilir?

Yaygın Eğitim Kurumları ve Özellikleri Nelerdir?

 • Özel Kurslar. Bu kurslar kişilerin kendilerini belirli alanlarda yetiştirmeleri için açılan kurslardır.
 • Mesleki Eğitim Merkezleri.
 • Açık İlköğretim Okulları
 • Açık Öğretim Liseleri.
 • Çıraklık Eğitim Merkezleri.
 • Olgunlaşma Enstitüleri.
You might be interested:  Okul Baskani Ne Yapar?

Yaygın eğitim türleri nelerdir?

*Genelde tek bir alana yöneliktir. *Dershaneler, kurslar, çıraklık eğitim merkezleri, halk eğitim, hizmet içi eğitim, iş başında eğitim, akşam sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, açık öğretim vb. *Açık öğretim, uzaktan eğitimin bir türü olarak kabul edilir ve yaygın eğitim kapsamında yer almaktadır.

Kurslar örgün eğitim midir?

– Halk eğitimi, dershaneler, özel kurslar, hizmet içi eğitim kursları vs. Halk eğitim merkezi denildiğinde kurum soruluyorsa => örgün eğitim, içinde verilen kurslar diye soruluyorsa yaygın eğitim hizmetidir. Bir hizmet alınması için diploma önkoşul ise bu örgün eğitimdir.

Uzaktan Eğitim yaygın mı örgün mü?

Uzaktan eğitim uygulamaları genel olarak yaygın eğitim (non-formal) olarak değerlendirilebilir ancak bazen biçimsel olmayan (informal) olarak da düşünülebilir. Şu anda aldığımız uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı da bu şekilde değerlendirilebilir.

Informal eğitimin özellikleri nelerdir?

İnformal Eğitim Özellikleri Nelerdir?

 • Bir plan dahilinde yürütülmez.
 • Belirli bir amaçtan söz edilemez.
 • Tam bir netlik söz konusu değildir.
 • Olumlu veya olumsuz sonuçlar olabilir.
 • Kademeli değildir.
 • Öğrenciye veya vatandaşa özgürlük ve seçim sunar.
 • Aileden, arkadaştan, meslek erbabından, eğitmenden alınabilir.

Örgün eğitim neyi ifade eder?

Örgün eğitim, standart bir eğitimle yetiştirilmiş öğretmenler tarafından öğrencilere verilen yapılandırılmış ve sistematik bir eğitim şeklidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kademelerinde yapılan sistematik eğitime ise örgün öğretim denir.

Algın eğitim ne demek?

Sargın eğitim; formal (örgün eğitim ) ve non-formal (yaygın eğitim ) dışında kalan, yani okullarda ve eğitim kurumlarında verilen eğitimi kapsamayan, bireyin günlük hayatta kendini geliştirerek sağladığı öğrenme faaliyetleridir. Diğerlerinin eğitimin aksine belirli bir süreyle kısıtlanmaz ve bir ömür boyu sürer.

Yaygin eğitim planli midir?

Yaygın eğitimde yine farklı olarak süreci tamamladıktan sonra kişilere diploma değil sertifika verilir. Örgün ve yaygın eğitimin her ne kadar farklı yönleri olsa da ikisi de formal eğitimin içerisinde yer alırlar; ikisi de sistemli, planlı, kontrollü olarak gerçekleşir ve eğitimler uzman kişiler tarafından verilir.

You might be interested:  Okul Nakil Işlemleri Nasıl Yapılıyor?

Yaygın eğitim sertifikası ne demek?

Hayat boyu sürebilen, bir takım amaçlara yönelik, planlı ve programlı yapılan eğitim çeşididir. Yaygın eğitim sisteminde çoğunlukla eğitimi görecek öğrencinin herhangi bir hazırlık eğitimi alma zorunluluğu yoktur. Örgün eğitimin aksine, yaygın eğitimi tamamlayanlar diploma değil sertifika almaya hak kazanır.

Yaygın eğitim Sertifikası ne işe yarar?

MEB Onaylı Sertifika Ne İşe Yarar? Meb Onaylı sertifika yapmış olduğunuz iş yada beceriyi belgelemek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafın verilen bir belgedir. Meb onaylı sertifika ile bazı kamu kurumlarında KPSS aranmadan yada kadro haricinde ücretli olarak iş imkanı vardır.

Teknopedagojik ne demek?

Diğer bir ifadeyle, teknopedagojik eğitim genel olarak öğretim sürecinin etkililiğini artırmak için öğretimi planlama, yürütme ve değerlendirme aşamalarının tamamının teknolojik pedagojik içerik bilgisine dayalı olarak yürütülmesidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector