Bepli Öğrenci Ne Demek?

Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

Hangi öğrenciler için BEP hazırlanır?

BEP, özel gereksinimli olarak belirlenen öğrenciler için hazırlanır. Ve her özel gereksinimli öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Yani özel gereksinimli olarak tanımlanmış her öğrenci bireyselleştirilmiş eğitimler için uygundur.

BEP ne demek türkçe?

Nasıl Uygulanır? Özel bir eğitim modelini ifade eden BEP ile hususi olarak eğitim alması gereken öğrenciler hedeflenir. Bireyselleştirilmiş program her çocuğa özel olarak hazırlanır ve bu sürece öğretmen, aile ve çocuğun kendisi de dahil edilir.

BEP nedir nasıl uygulanır?

BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması,
 2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi.
 3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi.
 4. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi.

BEP dosyasında neler olmalı?

1.İlk BEP Toplantısı: İlk BEP toplantısında doldurulur. Öğrenciler ve özel eğitim alanları ile ilgili bilgi verilir. 2.Toplantıya kadar öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin alınması istenir. 2.BEP Toplantısı: Tüm BEP toplantıları için kullandığımız evraktır.

Kaynaştırma öğrencisine her dersten BEP hazırlanır mı?

Öğrencinin yetersizliğine bağlı olarak motor becerileri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden hangilerinden muaf olacağına karar verilir. Akademik beceriler gerektiren derslerden ihtiyacı olmaması durumunda ayrıca BEP Planı düzenlenmez.

You might be interested:  Öğrenci Beslenme Çantasına Ne Koyabilirim?

BEP li öğrenci sınıfta kalır mı?

(3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

BEP kim tarafından hazırlanır?

Kim Hazırlar ve Nasıl Hazırlanır? Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma süreci, okullarda kurulan birim kurulları tarafından sağlanmaktadır. Öncelikle herhangi bir okul müdürünün ve onun seçtiği müdür yardımcısı dahilinde ilk olarak BEP geliştirme birim kurulu oluşturulur.

BEP planı nasıl hazırlanır 2021?

NASIL BEP YAPILIR?

 1. Öncelikle okul-öğrenci ekranından Bep’i yapılacak bireyin bilgilerini giriniz.
 2. Ders seçim ekranından Bep’i hazırlanacak dersi seçiniz.
 3. 3. Planmaya alınacak uzun dönemli amaçlar ekranından bireyin akademik durumuna uygun amaçlarını seçiniz.

Bireyselleştirilmiş eğitim faydalı mıdır?

Eğitim alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bireyselleştirilmiş eğitim sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için değil diğer tüm öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için önemlidir.

BEP aşamaları nelerdir?

BEP Hazırlama Aşamaları

 • BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI.
 • EĞİTSEL PERFORMANS.
 • 3. DESTEK HİZMETLER VE EĞİTİM ORTAMLARININ BELİRLENMESİ
 • AMAÇLAR.
 • UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR (U.D.A.)
 • 3. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP)
 • BEP planı nasıl hazırlanır 2020?

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama

  1. BEP hazırlanacak öğrenci hakkında bütün bilgileri bilmemiz gerekir.
  2. İkinci aşamada çocuğun performans düzeyi diğer bir deyişle yapabildikleri belirlenir.
  3. Bu aşamada eğitim öğretim için uygun ortam planlamaları yapılır.

  BEP dosyasını kim doldurur?

  *BEP Dosyasının saklanmasından BEP Ekibi Başkanı ve Sınıf/Sınıf Rehber Öğretmeninin sorumludur. *Öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler, alanı (dersi) ile ilgili performans almalıdır.

  BEP eğitsel performansa ne yazılır?

  Öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. Çocuğun yaptıkları açık ve belirgin bir şekilde, hangi sıklıkta ve ne kadar doğru yaptığı belirtilmelidir. Öğrencinin yaptıkları özetlenirken; kazanmış olduğu davranışlar ve kazanması gereken davranışlar, ihtiyaçlar yazılmalıdır.

  You might be interested:  Üniversite Mezuniyetinde Ne Hediye Alınır?

  Böp planı nasıl hazırlanır?

  Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) Nedir?

  1. BEP’te öğrencinin belirlenen davranışları kazanması için öğrencinin ve öğretmenlerinin yapması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden plandır.
  2. Günlük, haftalık ya da aylık olarak geliştirilebilir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector