Okuyucular soruyor: Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Hangi Üniversitelerde Var?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü hangi bölümleri kapsar?

Bölümler

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Eğitimde Drama Anabilim Dalı
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Anabilim Dalı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
 • Karakter ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ne işe yarar?

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak,

Eğitim Psikolojisi yüksek lisans ne ise yarar?

Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini, güncel gelişmeleri bilme; alanda araştırma yapabilme becerisine sahip olma; eğitim alanındaki sorunlarına çözümler üretme ve disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunma gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin

Eğitim Bilimleri Tezsiz yüksek lisans ne ise yarar?

Tezsiz yüksek lisans, genellikle iş hayatında terfi vs. elde etmek isteyenlerin tercih ettiği, akademisyenlik dışı amaçlar için tercih edilen yüksek lisans eğitimidir. Lisans mezunu olduktan sonra ilgili alanda ya da başka alanda akademik seviyede eğitimin uygulamaya dönüştürülmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitimdir.

You might be interested:  Işkur Okul Temizlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Bilimler Enstitüsü hangi bölümleri kapsar?

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • Arkeoloji Anabilim Dalı
 • Basın ve Yayın Anabilim Dalı
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
 • İktisat Anabilim Dalı
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Yüksek lisansa kimler başvurabilir?

Başvuru ve Kayıt 4 yıllık bir Lisans Programından mezun olmak. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ve formasyon belgesi bulunmayan öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları istenebilir.

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisansı nedir?

Programın Amacı: Programın iki temel görevi, yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Ayrıca, yanında, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmanın yanında hedeflenmektedir.

Eğitim yönetimi mezunu ne iş yapar?

Eğitim yöneticisi okullarda eğitim kurumlarında şirketlerin eğitim departmanlarında iş ve işleyişten sorumludur. Okulların ve şirketlerin eğitim hedeflerine ulaşması çevrenin ve toplumun beklentilerinin karşılanması amacıyla eğitim örgütlerini yönetir.

Alan dışı psikoloji yüksek lisans yapanlar psikolog olur mu?

Farklı bir lisans programından mezun olanlar psikoloji alanında yüksek lisans öğrenimiyle “ psikolog ” unvanı kazanabilir mi? Hayır. Yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi “ psikolog ” unvanı kazandırmaz.

Sağlık psikoloji yüksek lisans ne işe yarar?

Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı; öğrencilere psikolojinin alt alanları (klinik psikolojisi, sağlık psikolojisi, örgüt ve endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ) ile ilgili kuramsal bilgileri ve en son gelişmeleri aktarmak, bu alanda beceriler kazanmalarına yardım

Adli Psikoloji Yüksek Lisans kimler yapabilir?

Tıp, hukuk ve ağırlıklı olarak psikoloji ortak paydasında somutlaşan Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına, psikoloji lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilmektedir.

You might be interested:  Dyk Öğretmen Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tezsiz yüksek lisans bir işe yarar mı?

Tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans arasında eskiden hiç bir fark bulunmazdı. Tezsiz yüksek lisans yapanlar doktora yapabilir, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara atanabilirdi. – Tezsiz yüksek lisans mezunları bilimsel bir makale yazabilecek bir yetkinliğe ulaşamamaktadır.

Tezsiz yüksek lisans 2 dönemde biter mi?

Ders döneminde ya da tez döneminde başarısız olan öğrenciye 2 yarıyıl daha ek süre verilir. 6 yarıyıllık süre sonunda başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi ise 2 yarıyıldır, yani 1 yıl sürer.

Tezsiz yüksek lisans yapan akademisyen olabilir mi?

Değişen yönetmeliğe göre artık tezsiz yüksek lisans derecesine sahip adaylar da öğretim üyesi olabilecek. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) yapılan yeni düzenlemede, tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabileceği belirtildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector